Artist
Outhavadeth choulamanyhaso

Title
ແຮ່ພະບາງ aeh phabang

Dimensions
H80 × W60 cm

Medium
Acrylic

Year
2022

Edition of Proof Type
Unique Work

Concept
ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງພົນງານສີ້ນນີ້ຂື້ນມາກໍເພື່ອຢາກເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳ ປະເພນີອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ ເຊີ່ງຄົນລາວໃດ້ສືບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານນະການຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ ແລະເອກອ້າງທະນົງໃຈໃຫ້ມວນຊົນໃນທົ່ວໂລກ ໃດ້ຮັບຮູ້
l created this work to spread the beautiful culture and tradition of the Lao nation, which is unique in the world. The Lao people have inherited it from the ancient times to the present day, and to be proud of it for the people around the world to recognize.

Age
General